7. December 2022

Bæredygtighed er den ene af SERWIZ tre strategiske prioriteter, sammen med transparens og digitalisering. Vores forretningsmodel bygger på at integrere bæredygtighed og ansvarlighed i vores praktiske arbejdsmetoder – det ligger i vores DNA.

Vi tror på, at succesfulde samarbejder primært opstår, når man kan se og forstå tingene fra begge sider gennem en åben dialog, hvor vi tør udfordre hinanden. Derfor baserer vi alle vores aftaler på gennemsigtighed, smidighed og respektfuld dialog mellem mennesker.

Når vi taler bæredygtighed, taler vi om den tredobbelte bundlinje: miljø, socialt ansvar og ordentlig ledelse (ESG – Environmental, Social, Governance).

Vi skal være i stand til at måle miljøeffekter som f.eks. CO2-udledning, og vi skal sikre, at de materialer og metoder, vi anvender, er så miljøvenlige som muligt for at reducere den påvirkning, vi har på vores omgivelser – f.eks. af hensyn til biodiversiteten.

Den sociale søjle er vanskelig at måle, da den i høj grad handler om mennesker og meninger i konstant forandring. Men det, vi kan måle, er, om vi passer godt på vores medarbejdere, så de ikke kommer til skade på arbejdet. Vi kan også måle på, om vi bidrager til vores medarbejderes udvikling. I vores branche beskæftiger vi mange mennesker uden en formel uddannelse, og for os er det vigtigt, at de er bedre rustet til arbejdsmarkedet, når de forlader os, end da de blev ansat.

Ledelse handler i høj grad om troværdighed og tillid. Stoler vores kunder på, at vi vil holde vores løfter? Er bestyrelsens og direktionens mål i overensstemmelse med medarbejdernes og kundernes mål? Har medarbejderne tillid til, at deres arbejdsplads er sikker og fair?
Vi er overbeviste om, at kun ved at være åbne og transparente overfor vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere kan vi opnå et stærkt og tillidsfuldt samarbejde, der sætter os i stand til at levere bæredygtige kvalitetsydelser.

Bæredygtighedsstrategien er stærkt forankret i SERWIZ’ øverste ledelse.

Christian Lunner
CEO

Læs hele CoP rapporten 2022 her 

 

Læs flere nyheder her